^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

In onderzoek naar UFO-fenomenen wordt nogal eens verwezen naar 
Project Bluebook. Zoals het voorgesteld wordt als zijnde de data-
bank van alle binnenkomende meldingen is gebleken dat dit zo 
niet is. De harde gevallen veelal gemeld door militairen zijn 
immers nooit bij Bluebook terecht gekomen.

 

De instructies die hiervoor van toepassing waren komen nog eens duidelijk naar
voor in het Bolender Document :" Reports on unidentified 
flying objects which could affect national security are not part
of the Bluebook system and should continue to be handled 
through the standard Air Force procedure designed for this 
purpose". Dit staat letterlijk in de memo van Brig.Gen Bolender
Air Force's Deputy Director of Development, vrijgekomen onder
Freedom of Information Act. 
Dat dit zo is wordt duidelijk aangetoond met de video-opname
van het interview met Kolonel Flecther Prouty.
Verhaal: 1945, een bommerwerper van de groep waarvan 
kolonel Fletcher commandant was ,is op terugweg van een rou-
tinevlucht van Honolulu (Hawai) naar Tokio (Japan).
Ter hoogte van de Midway eilanden krijgt het toestel bezoek 
van een UFO die gedurende de ganse trip tot inTokio parallel
blijft vliegen met het vliegtuig.
De bevelvoerende piloot-kapitein en zijn bemanningsleden 
moeten elk afzonderlijk een onder ede schriftelijke verklaring
afleggen aan kolonel Fletcher. Die had immers instructies om de
waarnemingsverslagen door te sturen naar een welbepaald 
bureau van het Hoofdkwartier van de Luchtmacht in het Pentagon
De 12 verklaringen werden daarom ook alleen naar het
Pentagon gestuurd. Tot zover de afhandeling van de meldingen.
Later heeft kolonel Flechter navraag gedaan maar kreeg geen 
enkel antwoord . Het bleek ook dat de meldingen niet terug te vin-
de waren in het Bluebook systeem. 
Het Bollender-memo is dus niets anders dan een bevestiging 
van het vermoeden dat alleen de zachte gevallen terug te vinden
zijn bij Bluebook en dat er wel degelijk een parallel kanaal 
bestond voor de hardere gevallen naar het Pentagon ( normale
procedure).
Deze procedure was al veel langer van kracht zoals blijkt uit
Bolender's memo : " and should continue to be handled through 
the standard Air Force Procedure designed for this purpose"

J.De Ceuster

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.