^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Michio Kaku & Ufo's

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

Het eiland jotuo, waarop al herhaaldelijk archeologische vondsten waren gedaan. In 1957 - twee jaar voor het hele gebied door een aardbeving werd geteisterd - besloot professor Tsj'i Pen-Lai met zijn team tot onderzoekingen op dit eiland. Daarbij werden in gramet gebeitelde bas-reliefs ontdekt, waarin mensachtige gedaanten zijn te onderscheiden, gehuld in kledij met slurfachtige 'uitgroeisels', die sterk aan duikers- of ruimtepakken met ademhalingsapparatuur doen denken. Sommige van deze wezens zijn op de grond staand afgebeeld, andere bevinden zich op het oppervlak van cilindrische objecten, die aan de hemel lijken te zweven of te vliegen. Prof. Tsj'i Pen-Lai schatte de ouderdom van deze bas-reliefs op 45.000 jaar.

Op dezelfde plaats stuitten de professor en zijn assistenten bij het onderzoek van een 3000jaar geleden met delen van het eiland verzonken muur op tot dan toe nog met onderzochte holen in het eiland. Duikers, die ter ondersteuning van het onderzoek te hulp geroepen waren, ontdekten 30 meter onder het oppervlak van het meer een labyrint dat zich tot diep in de granietrots uitstrekte. Op de wanden van deze geheel onder water gelegen doolhof vond men graveringen die volgens prof. Tsj'i Pen-Lai eveneens 45.000jaar geleden in het gesteente gegrift moeten zijn.

Een van de gravures toont hoe vanuit een zwevend vliegtoestel wezens met modern ogende wapens op vluchtend wild mikken. De onderzoekers beschreven deze wezens als modern gekleed, met jassen en lange broeken. De veel gehoorde tegenwerping dat de figuren op de rotstekening slechts lijken te zweven, en dat deze suggestie ontstaat doordat ze toevallig in een'open plaats'gesitueerd zijn, schijnt weinig steekhoudend. Want duidelijk gescheiden van de zwevende of vliegende figuren, zijn op de grond andere mannen afgebeeld, blijkbaar inheemsen, die met simpele blaaspijpen eveneens op hetwildjacht maken. Op een andere gravure zijn rond een grote, centrale cirkel tien kleinere cirkels geplaatst, op onregelmatige afstanden van elkaar. In deze afbeelding, die sterk aan ons zonnestelsel doet denken, zijn de derde en de vierde cirkel door een soort slingerlijn met elkaar verbonden. Hierbij roept eigenlijk alleen die tiende cirkel vragen op. Maar al tijden bestaat het vermoeden, ook onder gevestigde astronomen, dat ons zonnestelsel een tiende planeet kent, die zich nog voorbij Pluto zou moeten bevinden. Volgens anderen echter is deze planeet ooit uiteengeslagen en vormen de overblijfselen ervan tegenwoordig de asteroidengordel tussen Jupiter en Mars.

Boek "De Witte Piramide"

Hartwig Hausdorf

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.