^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Michio Kaku & Ufo's

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

In het 'boek Vanaparvan, een onderdeel van de Oudindische Mahabharata (hoofdstukken 168 tot 173), is sprake van steden in de ruimte als woonplaatsen van de goden. Deze steden draaiden in een baan om de aarde. Hetzelfde vinden we in hoofdstuk 3, verzen 6-10 van de Sabhaparva.Deze reusachtige objecten heetten 'Vaihayasu', 'Gacanacara' en 'Khecara', en ze waren zo gigantisch dat luchtschepen makkelijk door de machtige poorten naar binnen konden vliegen. Diezelfde ruimtestations worden ook beschreven in de Drona Parva, verzen 62 e.v. In het verdere verloop van het verhaal ontstaat er oorlog tussen die hemelse steden en ze storten 'als duizend sterren' op de aarde neer.

De verschillen tussen. 'goden uit het heelal' en aardse koningen, tussen door mensenhanden gemaakte vliegende wagens en 'hemelse scheppingen' zijn in de oude teksten duidelijk aangegeven. Een typisch voorbeeld daarvan is 'Arjuna's reis naar de hemel'.

Arjuna is de goddelijke held van het verhaal en hij vliegt met 'Matali', de piloot, het heelal in. Al voor'de start zag Arjuna wagens, die niet kunnen vliegen en op de grond liggen, andere zweven boven het startterrein., .. .Arjuna wenste dat Indra' s hemelwagen naar hem toe zou komen. En met Matali verscheen opeens de wagen, glanzend in het licht, hij verjoeg de duisternis uit de lucht en verlichtte de wolken, vervulde de wereld met geraas, gelijkend op de donder... Met het toverachtige geheel steeg hij, de op de zon gelijkende wagen, vreugdevol op. Toen hij de gebieden bereikte die onzichtbaar zijn voor stervelingen, degenen die op aarde wandelen, zag hij hemelwagens, wonderschoon, bij duizenden Daar schijnt de zon niet: de maan niet, daar glimt het vuur niet, maar daar straalt in eigen glans wat op aarde als sterren wordt gezien. Uit de verte als lampen, hoewel het grote lichamen zijn..;'

In hoofdstuk II, verzen 1-4 van de Sabhaparva (ooderdeel van de Mahabharata) kunnen we lezen dat in die tijd de goden uit een ver oord naar de aarde kwamen om de mensen te be-studeren! De goden bewogen zich vrij over de aarde. Dat getuigenis wordt gecompleteerd in verscheidene hoofdstukken van de Vanaparva waar zonder twijfel wordt gesproken over vliegende vergaderzalen, die - net als ruimtestations om de aarde draaiden. .
Die ruimteobjecten werden 'Sabha' genoemd en ze bevatten niet alleen voedsel en allerlei vloeistoffen, maar ook verschrikkelijke wapens en munitie.

Die bewering wordt gesteund in de Rigveda, 5.6.1-4. Daarin staat dat die objecten uit de ruimte naar ons waren gekomen en dat de goden de mensheid hun kennis hadden bijgebracht. De technologie van die bezoekers uit de ruimte moet een stand hebben bereikt waarvan wij alleen maar kunnen dromen, want er wordt zelfs gesproken over hemelse steden die zich 'onzichtbaar' konden maken.

VERSCHILLENDE DATUMS

'Het gebruik van technologie was beperkt tot de elite en werd niet algemeen verbreid.'Technologie was strikt geheim in de oude geschiedenis. En de vraag wannéér zich dat allemaal heeft afgespeeld, kunnen zelfs Indische vakmensen niet beantwoorden. Verschillende scholen komen tot verschillende data. De in de Mahabharata uitgevochten slag van Kuruksetra wordt door Indische astro-nomen gedateerd in het jaar 3102 v.Chr. Volgens orthodoxe Sanskriet specialisten zijn de oudste veda' s afkomstig uit ongeveer 6000 v. Chr. en de vlucht van de ontvoerde koningin Sita in Ramayana wordt door weer een andere school exact gedateerd op 23 december 4396 v.Chr.

GOEDE EN SLECHTE GODEN

De goede goden moeten worden beschouwd als 'goede geesten' en de tegenpartij als 'boze demonen'. Dat wordt op veel plaatsen onverstoorbaar vertaald en gedoceerd.de Mahabharata vasthoudt aan de lichamelijke aanwezigheid van de goden want die goden 'zweten niet', ze zien er jong uit en hebben welgevormde, lange lichamen. Geesten, die zijn ontsproten aan de verbeeldingskracht, maken ook geen lawaai als ze opstijgen, ze eten niets en geven geen exacte informatie. 
Maar diezelfde mensen komen verontwaardigd op voor de echtheid van het nu volgende:'... zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten een scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel. En Elisa zag het en riep uit:"Mijn vader, mijn vader!" ... En hij zag hem niet meer. '
Het ene zijn Oudindische teksten en het andere is het bijbelse verslag van de hemelvaart van de profeet Elia in Koningen 2, 2:II-13.

TIBET

'grote leermeester Padmasambhava' (ook: U-Rgyan Pad-Ma) zijn uitverkoren leerlingen. Bij het afscheid verschijnt er aan de hemel 'een paard van goud en zilver'. Iedereen kon het door de lucht zien zweven. De 'grote leermeester' draaide zich nog een keer om en zei tegen de aanwezigen:
'Het zoeken naar mij zal ge~n einde nemen.' Toen vloog hij weg:
'Toen ze keken, zagen ze Padmasambhava zo groot als een raaf; toen ze weer keken, zagen ze hem zo groot als een lijster en toen weer leek hij op een vlieg en toen werd hij onduidelijk en vervaagde, zo groot als een luizeëi. En toen ze weer keken zagen ze niets meer.'

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.