^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

Wat zouden de implicaties kunnen zijn moest men ons het buitenaardse

karakter van het UFO ­fenomeen toegeven? Indien men deze vraag ernstig

neemt vindt men verschillende redenen om geheimhouding te verrecht-

vaardigen . Deze zijn onderandere:

 

1. Technologische en Defensie redenen:

Een natie ,die op één of andere manier alleen zou kunnen beschikken

over een vergevorderde technologie ,zou hierdoor de supprematie in

de wereld verkrijgen over andere landen. Deze situatie wordt

bekomen door eerst en vooral te ontkennen dat men over deze

technologie beschikt en ervoor te zorgen dat de eventuele retro-

engineering gebeurt in eigen gesloten laboratoria met geleerden die

men 100% onder controle kan houden met alle toegestane en minder

fraaie middelen.

Verschillende geleerden hebben deze situatie in de Verenigde Sta-

ten bevestigd . Men beschikt immers over de technologie die

in handen is gevallen als gevolg van verscheidene toestellen die

neergestort zijn en die men heeft ontmanteld en bestudeerd.

Men neemt algemeen aan dat de nieuwste generatie van militaire

toestellen deels uitgerust zijn met deze technologie .

Samenvattend kan men zeggen dat de geheimhouding alleen moet

dienen om het bestaande overwicht ten overstaan van andere landen

niet alleen te bevestigen maar zelfs te vergroten.

Kortom alles draait om MACHT!

2. Reden van sociale ontreddering:

De mogelijke ontreddering wordt meestal vooruitgeschoven door de

militairen. In de eerste plaats zou dit een grote impact hebben op de

religies in het algemeen. Bijna alle godsdiensten zien de mens als

het enige intelligente wezen dat voorkomt in de ruimte en op onze

aarde. Ze zouden derhalve nooit de waarheid accepteren indien

mocht blijken dat dit niet het geval is. Er zou een felle reactie

te verwachten zijn voornamelijk van de meest fundamentalistiche

elementen tegenover dit nieuwe gegeven.

3. Reden van drastiche veranderingen in het wetenschappelijk

denken:

Veel wetenschappers zouden gefrustreerd zijn door de brutale

confrontatie met deze nieuwe werkelijkheid waaruit dan zou

blijken dat de totdantoe geldende theoriën compleet moeten herzien

worden. Andere aspecten van tijd ,gravitatie en magnetisme zouden

de technologie van voortstuwing en reizen in de ruimte drastisch

overhoop halen. De toepassing van deze nieuwe technologie in

o.a. nieuwe aandrijfmethodes voor wagens,vliegtuigen en treinen

waarbij de bestaande energievormen op basis van olieproducten niet

meer van toepassing zouden zijn, zou een reusachtige verschuiving

veroorzaken in het economie wereldgebeuren . Dit zou beslist

leiden tot economische ,financiële en ook tot politieke conflicten.

4. Reden van het niet volledig kennen van het complete probleem:

Indien men het verschijnsel niet volledig beheerst en men zou

erkennen dat "aliens" bestaan en dat men hun technologie heeft

bekomen uit gerecupereerde ruimtetuigen , zou men beslist over-

spoeld worden met massa's andere vragen waarop men dan geen

degelijk antwoord zou kunnen geven.

De overheid zou op dit ogenblik als "zwak" overkomen .Het ver-

trouwen zou zoek geraken. Uit een en ander zou dan ook blijken

dat ze machteloos staan tenoverstaan van een eventuele aanval

niettegenstaande er astronomische budgetten gespendeerd

worden aan defensie.

5 . Omwille van een achterliggende mogelijke verschrikkelijke waarheid

waarvan men wel op de hoogte is.

Men zou de redenen van aanzigheid van die "aliens" kennen maar

niet durven bekend maken : we weten het maar we kunnen het niet

bekend maken . Sommige verhalen van verminkingen op zeer pro-

fesionele wijze uitgevoerd met technologische middelen waarvan

we ons alleen maar flauw de manier waarop dit gebeurt kunnen

voorstellen, zijn niet van dien aard om te denken dat ze dit doen om

de mensen welgevallig te zijn. Indien de gemelde ontvoeringen echt

zijn, en hetgeen door de ontvoerden wordt beschreven reëel is ,dan

is dit allesbehalve rooskleurig te noemen. De machteloosheid zowel

van het slachtoffer als van 's lands beleid om dit alles te voorkomen

is absoluut niet geruststellend.

6. Reden dat men de waarheid niet kent:

Het is best mogelijk dat de overheid gewoon niet weet wat er gaande

Is. In dit geval is men eerlijk als men beweert niets te weten.

Het kan dus evengoed zijn dat slechts een beperkt aantal personen

veel weten maar uiteindelijk geen oplossing voor het probleem hebben.

Conclusie: er zijn dus redenen genoeg om zoveel mogelijk over de

problematiek omtrent UFO's en andere fenomenen het stil-

zwijgen te behouden. Hopelijk loopt het allemaal niet zo erg van

stapel. Indien dit wel het geval zou zijn staan er ons nog harde tijden

te wachten. 

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.