^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Welke UFO Technologie ?

Met deze publicatie ga ik proberen het UFO-verschijnsel te benaderen, bekeken door een technische bril en in de richting van de optredende fysische verschijnselen gemeld door UFO-waarnemers. De beschrijving ter beschikking staande zal sterk afhangen van de manier waarop de waarneming wordt beschreven. Alles heeft te maken met de gebruikte woordenschat die van persoon tot persoon sterk kan verschillen. Deze verschillen in uitdrukkingswijze doen echter geen afbreuk aan het essentiële van de inhoud van het gemelde.Vermits in slechts weinig gevallen harde tastbare bewijzen ter beschikking zijn, wordt het een zoeken naar de rode draad doorheen een grote hoeveelheid van gegevens.

Als het op de fysische parameters aan komt, komt men al vlug tot de conclusie dat de ter beschikking staande hoeveelheid overweldigend is maar dat de redelijke verklaring des te moeilijker is. In veel gevallen zijn de vermelde gegevens op het eerste gezicht zo verbazingwekkend dat het eigenlijk een beetje normaal is dat een aantal academici als eerste reactie afhaken. Bij nader toekijken en gewapend met een grote open geest voor het nieuwe, is de situatie niet zo dramatisch te omschrijven en zeker niet dat er geen wetenschappelijke waarde zou in te vinden zijn. Het is mij daarom ook een raadsel dat er zo weinig academici niet eens de moeite getroosten, althans openlijk om zich te interesseren voor deze uitdaging. Ik kan me moeilijk inbeelden dat een campagne van belachelijkmakerij zo een impact kan hebben en zo verlammend werkt op de wetenschappelijke wereld. Na enige tijd aarzelen heb ik dan uiteindelijk het besluit genomen om dan toch een aantal meer technisch gerichte teksten te schrijven.Eerlijkheidshalve moet ik vermelden dat ik me wil steunen op een aantal in andere talen gepubliceerde teksten van personen die mijns inziens, reeds heel wat pionierswerk hebben verricht om de waargenomen fenomenen te verklaren uitgaande van de ons bekende fysische wetten.Gevaar lopende iemand te vergeten wil ik toch een aantal namen vermelden zoals James McCampbell, J.P.Petit, Claude Poher, Meessen e.a.De fysische parameters gekend zijnde, ligt het dus voor de hand om deze op één of andere manier te kunnen detecteren. De magnetische veldvariaties in de omgeving is wel het meest markante fenomeen. Uit de literatuur blijkt dat de detectie van deze variaties met succes uitvoerbaar is. In principe is het dus mogelijk een UFO-aanwezigheid aan te tonen binnen een bepaalde straal van het detectiestation en dit met beperkte middelen. De moderne middelen van de electronica en een goede dosis UFO-interesse van de electronica-freak kunnen er zeker toe bijdragen een detectiesysteem op te starten met niet al te hoge kosten.Laat mij daarom toe een warme oproep te doen aan de jonge generatie om hun interesse te richten op dit aspect van het UFO-gebeuren. Veel onderzoeksgenot is immers verzekerd want zoals wel eens wordt beweerd is de realiteit veelal verbluffender dan de reinste science-fiction. UFO-groetenJ. De Ceuster
BUFON-regio Mechelen

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.