^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

Een aantal waarnemingen zouden duiden in die richting zoals het plotseling verschijnen en verdwijnen. 
Sommige onderzoekers denken aan materialisatie/dematerialisatie-effecten, zoals het oplossen in een wolk, het transparant worden . Anderen verwoorden het als plotseling doven van licht of het vertrekken met een enorme snelheid. 

Een feit dat een echte verplaatsing tegenspreekt is , dat men niet spreekt over het kleiner worden van het object tijdens het wegvliegen. Een ander geconstateerd feit is dat in de onmiddellijke nabijheid de tijd trager verloopt en alles zich voordoet in "slow motion". Een zeer sterke aanduiding is dat de ufonauten vragen stellen als " in welke tijd zijn wij ?" en " wat is je tijdscyclus?". Als we de mogelijkheden om aan ruimtevaart te doen nader bekijken,is het voor iedereen wel duidelijk dat de factor TIJD de meest primaire factor is die dat momenteel belet. Onafgezien van mogelijke hypotheses waarin men veronderstelt te kunnen reizen zelfs met de lichtsnelheid , laten niet toe echte verre reizen te ondernemen in de tijdspanne van een normaal mensenleven. Alleen de beheersing van het tijdsbegrip laat een serieuze mogelijkheid over dit te realiseren . Alle geconstateerde effecten als electrische, magnetische en gravitationele zijn gekoppeld aan deze tijdsmanipulatie.
Deze bewering is geuit door een ontvoerde en bijgebracht dat zelfs de lichtsnelheid niet voldoende zou zijn om serieuze ruimtereizen te ondernemen. Om een afstand te overbruggen wordt een terugkeer naar het verleden gerealiseerd waarbij de te overbruggen ruimte zodanig wordt vervormd dat vertrek- en aankomstpunten bijna samenvallen : dit is een rechtstreeks gevolg van de afhankelijkheid van ruimte en tijd.

Er is ook een grondige reden waarom onze chrononauten geen grootschalig contact wensen te nemen : ze komen uit onze toekomst en hoeden zich ervoor ons heden te beÎnvloeden waardoor ze hun bestaan zouden in gevaar brengen.

 

Deze theorie veronderstelt dat deze entiteiten aanwezig zijn op onze aarde zelf maar wel in een ander ruimte-tijds continuum. Als er dan toch een onvoorzien contact is geweest krijgen we te maken met hun zogenaamde MIB agenten vergelijkbaar met onze NSA agenten om zoveel mogelijk de schade te beperken . 
Ze zorgen dat eventuele harde bewijzen gerecupereerd worden. Het kan best zijn dat deze contacten zouden kunnen ontstaan door niet geautoriseerde tijdsreizigers. Anderzijds kunnen we er wel van uitgaan dat zowel onze huidige overheid als die van de toekomst contact hebben of hebben gehad omwille van hun wederzijdse afhankelijkheid. Een opvallend gegeven is dat deze MIB zich trachten te kleden en te gedragen naar de gewoonten van de tijd waarnaar ze zijn teruggekomen. Hun stem is vervormd tengevolge van de kleine tijdsschommelingen (Dopplereffect) en het spreken is alsof ze astmapatiënten zijn. Dit kan door de verschillende vervuilingsgraden van onze atmosfeer ten opzichte van de hunne.
Sommige contacten zijn wel gewenst geweest met de overheid. Hoe dieper men graaft in het geval Bentwaters/Rendlesham ,hoe meer men tot de conclusie komt dat het gebeurde op voorhand geweten was. 
De basiscommandant Williams zou een contact gehad hebben met de 3 levensvormen . De militairen die erbij betrokken waren moesten immers hun wapens achterlaten . We mogen niet uit het oog verliezen dat deze basis een Nato nucleaire site is. Alles wijst erop dat we nauwgezet in het oog worden gehouden : als we deze planeet dan toch met hen moeten delen ,is het logisch dat ze bevreesd zijn. Aan de andere kant hebben ze al duidelijk laten verstaan dat ze eveneens de mogelijkheid hebben een ganze planeet op te blazen. 

Voorbeelden van hun kunnen zijn onder andere het afvuren van een raket naar een UFO en had niet de minste invloed omdat ze ver weg van de UFO afgeleid werd en daar tot ontploffing werd gebracht terwijl de UFO de ganse basis inactief maakte. Ufo's maken blijkbaar gebruik van een beschermend omhulsel dat op zichzelf niet rechtstreeks zichtbaar is maar waarvan men de aanwezigheid wel kan detecteren omwille van de invloed op de omringende materie en energie. Het tijdsvervormend veld geeft aanleiding tot bizarre gravitationele ,electrische , magnetische en tijdsanomaliën welke optreden in de onmiddellijke omgeving van de Ufo. 
Detectie van het beschermend omhulsel is reeds gedaan en mogelijk door gebruikmaking van Polaroïdglazen.
Het licht is gepolariseerd en het veld wordt zichtbaar als opeenvolgende heldere en donkere ringen rond de Ufo. Staat men in dit beschermend veld onder de Ufo dan gaat de omgeving er anders uitzien. Alles rondom wordt muisstil. De waarnemer wordt geconfronteerd met allerlei prikkelingen . Indien de hypothese van de tijdscapsules juist is, wordt de detectie van diens aanwezigheid nog moeilijker. De rechtstreekse factor zou dan worden het detecteren van tijdsanomaliën . Tijdsvertragingen opgemeten in de nabijheid van het verschijnsel kan ten overstaan van zeer nauwkeurige klokken buiten de invloesfeer van de capsule, maar is echter een zeer primitieve manier van detectie. Een landingsplaats onderzoeken op tijdsanomaliën is nog doenbaar maar dit is geen resultaat tijdens de waarneming zelf. Indien de hypothese van tijdscapsules juist blijkt te zijn , komen we tot de droevige conclusie dat we geen aangepaste detectiemethode hebben.

JAN DE CEUSTER
UFOLOOG REGIO ANTWERPEN

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.