^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Welke UFO Technologie ?

Eén van de meest opmerkelijke en minst onderzochte invloeden op de omgeving bij een UFO gebeuren zijn weliswaar de gemelde levitatie-effecten Dit heeft zeker en vast te maken met onze gebrekkige kennis omtrent de essentie van gravitatie. 
De huidige ontwikkelingen in de fysica ,en in het bijzonder quantumfysica, vertegenwoordigen een hele stap vooruit voor het bekomen van een duidelijker inzicht als het gaat over gravitatie.
Een goede vertrekbasis met gegevens voor onderzoek is de catalogus samengesteld door A.Schneider waarin 1319 UFO waarnemingen zijn samengebracht over de periode 1930-1992 .
Eén van de meest gekende en tevens klassieke gevallen is dat van Mansfield in Ohio, waar de piloten tot hun grote verbijstering moesten vaststellen dat ze de controle niet meer hadden over hun helicopter terwijl er boven hen een schijfvormige UFO aanwezig was en het klaarspeelde hun toestel snel te doen stijgen niettegenstaande de piloot het commando om te dalen had gegeven.
Andere gevallen met levitatie-effecten zijn terug te vinden in Appendix A van het boek " Uninvited Guests" van Richard Hall. 
Een negentien gevallen zijn hier vermeld samen met een korte beschrijving van de gebeurtenissen zelf ( periode 1965-1985).
Het valt op dat bij alle meldingen met levitatie het een nabije ontmoeting betrof en dit met een duidelijk materieel vliegend tuig. Bij deze nabije ontmoetingen zijn er ook steeds zware EM. storingen opgetreden.
Zeer recent onderzoek (1998-2003) heeft althans gedeeltelijk het mysterie imago van het gravitatie gebeuren ontsluierd.
Het immers de Braziliaanse geleerde Fran De Aquino onlangs gelukt de massa op atomaire schaal drastisch te verminderen door instraling met ELF energie. We spreken over het neutraliseren van de inertiële eigenschappen van de massa. De consequenties zijn overweldigend . Het onderzoek werd uitgevoerd aan het Departement Fysica van de State University of Maranhão in Brazilië en aan het Los Alamos National Institute in de VS. De publicaties van De Aquino zijn downloadbaar van www.elo.com.br/~deaquino.

 

Uitgaande van deze gegevens en bevoorbeeld van de landing in Quarouble in Frankrijk bekomen we nu een iets beter inzicht in start- en wegvlieggebeuren van het tuig. 
Op het eerste gezicht verwijzen de sterke indrukken op de dwarsliggers van het spoor op een toestel van ca 30 Ton. De waarde is waarschijnlijk juist voor zover het toestel statisch op de grond blijft staan en er geen acties plaatsvinden om op te stijgen. Op het moment van vertrek gebeurt waarschijnlijk een injectie met ELF energie in de materie van het tuig. Het massa-effect neemt geleidelijk af (lichtende gloed).en na een tijdje verheft het toestel zich tot een 30m boven de grond ,is quasi inertieloos geworden en vertrekt pijlsnel en dit met een minimale stuwkracht . Het is duidelijk dat het opstijgen in 2 fazen gebeurt waarvan de eerste waarschijnlijk uitsluitend dient om de massa te verminderen . 
Combinatie van recente onderzoeksresultaten (theorie en experimenten ter controle) van De Aquino en een aandachtig nalezen van de waarnemingsgegevens ,laten ons toe een ietwat zinniger verklaring te geven over het vluchtgedrag van een vertrekkende UFO.Het is dus met grote waarschijnlijkheid dus NIET zo dat men de energie in de grootteorde van een nucleaire centrale nodig heeft om een UFO te voorzien van stuwkracht.
Ondertussen wordt ook het onderzoek naar het bestaan van gravitatiegolven in een versneld tempo voortgezet . Reeds in 1950 kon Wilbert B. Smith, een canadees radio-ingenieur van het Departement of Transport (DOT) enkele eigenaardige reacties op de apparatuur die hij gebruikte voor het project Magnet melden. Maandenlang registreerde hij abnormale verschijnselen op zijn magnetometers en gravimeters. 
Telkens waren er niet geidentificeerde toestellen in de lucht. Op 8 Augustus 1954 om 3.01 PM gebeurde het dan toch dat de GRAVIMETER in alarmtoestand ging . Smith was verrast want hij verwachtte dat de magnetometers eerst in alarm zouden gaan. Zouden er gravitatiegolven uitgaan van een UFO? De gebeurtenis duidde wel degelijk in die richting.
Ondertussen kunnen we nu wel stellen dat gravitatigolven bestaan.Einstein was zelfs die mening toegedaan maar zei onmiddellijk dat ze moeilijk zouden te meten zijn. Het is Di Aquino die in zijn teksten beschrijft hoe ze op te wekken en te detecteren zijn op laboschaal. 
Gregg Hodowanec ,van GH Laboratories in Newark,NJ. maakt zich echter sterk door te formuleren in zijn Rhysomic Cosmology Theory ,dat de gravitatiegolven die op aarde invallen en die ontstaan in de verre ruimte ten gevolge van botsingen tussen galaxiën en explosies van novae en supernovae ,wel terdege kunnen gedetecteerd worden.
Hiervoor stelt hij de bouw voor van een electronische gravimeter met als hoofdcomponent een electrolytische condensator. Volgens zijn bevindingen zou de restspanning op een condensator grotendeels veroorzaakt worden door invallende "gravitons" op het diëlectricum. Polarisatievariaties zouden zeer kleine stromen doen ontstaan , die met een omvormer stroom-spanning en mits de nodige versterking ,zou kunnen gemeten worden. De opbouw is vrij simpel . Indien dit zo is , dan is het mogelijk over een simpele gravimeter te beschikken. Een zeer uitgebreide uiteenzetting is te vinden op de website van 
www.rexresearch.com .

Momenteel wordt er een electronische gravimeter uitgetest . De proeven lopen nog maar gedurende één maand. Het is nog veel te vroeg voor een evaluatie van de resultaten . Deze zullen later nog ter beschikking komen in een aparte uitgebreidere brochure in geval van positieve resultaten.

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.