^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Michio Kaku & Ufo's

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

Zo wordt toch ook in de mythologie van de Eskimo's beweerd, dat de eerste stammen door 'goden' met ijzerenvleugels naar het noorden zouden zijn gebracht . De oudste Indiaanse sagen spreken over een thunderbird (donder-vogel), die hun het vuur en de vrucht bracht.

De pre-Incavolkeren gaven hun godensagen de overlevering mede, dat de sterren bewoond zouden zijn en dat de 'goden' uit het sterrenbeeld der Pleïaden tot hen nederdaalden. Steeds weer verschaffen ons Soemerische, Assyrische, Babylonische en Egyptische spijkerschriftteksten hetzelfde beeld: 'goden' kwamen van de sterren en keerden 'Op Rama's bevel steeg de prachtige wagen met een geweldig geranaar een wolkenberg omhoog. ..' Wij moeten er niet overheen lezen, dat hier niet alleen opnieuw sprake is van een vliegend voorwerp, maar dat de kroniekschrijver wederom spreekt van een geweldig geraas. Een andere passage uit de Mahabharata: Bhima vloog met zijn Vimana op een ontzaglijke straal, die de glans had van de zon en waarvan het geweld als het dreunen van de donder was.'

 

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.