^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

Het betreft hier het verhaal van dr Nick (oneigen naam) en zijn mede-
werkers .Deze waren sinds de jaren '70 nauw betrokken bij het bestu-
deren van de in handen van de overheid gevallen UFO's. Zij bestudeer-
den in eerste instantie de "electronica" van gerecupereerde UFO's 
namelijk in een ondergrondse ruimte S3 verbonden aan de luchtmacht-
basis Wright Patterson. Daar kwam dr Nick tot de overtuiging dat de
"aliens'' een veel verder gevorderde technologie hadden dan de onze.
Hij beweert dat ze grotendeels gebaseerd is op kristallen ,waarvan ze
gebruik maken voor de voortstuwing van hun ruimteschepen.
De voortstuwing is van het anti-gravitatie type en de kristallen zouden 
dienen om op de juiste frequentie af te stemmen nodig voor de werking 
van het systeem. Er zijn ook veel van die kristallen gebruikt in de op-
bouw van de instrumenten . Ze zijn te vergelijken met onze microchips.
Wij maken gebruik van veel geintegreerde microchips electronica 
terwijl zij blijkbaar een systeem hebben rond kristallen. 
Volgens dr Nick is het hun bedoeling onze technologie, gesteund op
het electron als basis te leren begrijpen om het dan te integreren in hun
systeem.

Het gebruikte wapen om het toestel neer te halen is een soort Dop-
Pler Radar , gefabriceerd door A.I.L Electronics en gefinancierd met 
gelden uit de budgetten voor "Star Wars" en " onzichtbaarheidsonder-
zoek" programma's.
Dr Nick heeft samen met zijn collega's dit toestel ontwikkeld.
De Doppler Radar had wel de heel belangrijke eigenschap golven te 
creëeren die niet weerkaatsen maar wel doordrongen doorheen de 
plasmawolk rond de UFO en dan diens besturingssysteem grondig 
kon verstoren. 
Het nieuwe wapen was 5 weken eerder voor het voorval in Moriches
Bay op zijn degelijkheid reeds uitgetest.
Het neergehaalde toestel werd al maanden voordien tijdens zijn her-
haalde vluchten boven Long Island door satellieten waargenomen.
Er werd beslist dit neer te halen met het nieuwe wapen ; een en ander 
had te maken met een 5 jaar durende confrontatie met de vreemde enti-
teiten , die blijkbaar hun "afspraken" niet wilden naleven en die ons
dan ook nog vijandig gezind bleken.

De dag ,dat men het toestel zou neerhalen, moesten dr Nick en zijn
medewerkers ter beschikking blijven. De opstelling met zijn antenne 
werd gecamoufleerd ingegraven in de duinen samen met een grote 
400Hz generator voor de voeding van het wapen. Wanneer de voeding
ingeschakeld werd, begon de antenne te gloeien (hoogspanning) met
blauwachtige schijn. Het apparaat was nu in stand-by. Alleen nog een
druk op de knop was voldoende. 
Als het toestel kwam aangevlogen , werden alle ter beschikking 
staande schijnwerpers ontstoken zodat men duidelijk ervan de omtrek
kon waarnemen. 
Bij activatie van de Doppler Radar viel het toestel als een blok om-
laag en brak in twee stukken met een overdovend lawaai. 
Onmiddellijk daarop moesten we vertrekken .Achteraf is gebleken dat
men lichamen van de inzittenden uit het wrak had gehaald en de anti-
materie reactor en alle "electronische " apparatuur.
Men bevestigde ook dat het materiaal waaruit het toestel gebouwd 
was zeer licht was doch uitermate sterk. 
Een lek uit het Pentagon heeft nog de bijkomende informatie opgele-
verd dat er toen ook nog 18 militairen gedood zijn toen de "aliens" zich
verweerden met een hoogvermogen geluidsgenerator met zeer lage fre-
quentie die in staat was de moleculaire cohesie van de materie te ver-
nietigen.

J.De Ceuster

Bron : LIUFON :Long Island UFO Net John Ford /Richard Stout

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.