^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Welke UFO Technologie ?

Er zijn een aantal indicaties dat er microgolfstraling aanwezig 
is in de onmiddellijke omgeving van een UFO-verschijnsel. Een en 
ander heeft te maken met diens voorstuwingsmechanisme. Deze 
indicaties zijn terug te vinden in de onderzoeken destijds gedaan 
door Jean Pierre Petit en Auguste Meessen die de aanwezigheid van
gepulste microgolven verklaren in een model gebaseerd op het 
magneto-hydrodynamische principe maar dan toegepast op een
geioniseerd gasmedium (plasma) rondom de UFO.


Een andere bron waarin zelfs meettechnische resultaten met 
cijfermateriaal te vinden is ,is behandeld als case nr5 in het Condon-
rapport. Hierin is er sprake van metingen aan boord van een militair
vliegtuig dat gedurende verschillende uren een nabije ontmoeting 
had met een UFO. 
De meetresultaten wezen op de aanwezigheid van een uitermate 
sterk pulserende microgolfstraling in een zeer nauwe frequentieband
rond 3 GigaHertz , 2 microseconden pulsbreedte en een herhalings-
frquentie van 600Hz en met een vertikale polarisatie.
Rond de UFO was een gekleurde halo aanwezig die van kleur 
veranderde in functie van de versnellingen .
Naast het geval met de RB47 vlucht vermeld in het Condon-
rapport , zijn er nog een ganse reeks waarnemingen waarbij effec-
ten zijn opgetreden die verwijzen naar de aanwezigheid van een 
electromagnetische straling met zeer hoge frequentie.
Een paar gevallen met rechtstreekse beinvloeding op de waar-
nemer vanop zeer kleine afstand zijn interessant.

1. Brazilië
Waarnemingsafstand: 200m
Discusvormige UFO , 3m diameter ,vlak boven de grond
Geen beamwerking gemeld

Een vreemd laagbrommend geluid wordt waargenomen
achterin het hoofd van de waarnemer. De overdracht gebeurt blijkbaar niet via acoustische weg van het oor 
maar door rechtstreekse prikkeling van de gehoorzenuw zelf.
Is het nu mogelijk dat uitgaande van een geschatte 
energie van 1,6 tot 2,0 MegaWatt van het UFO-verschijn-
sel ,een persoon op 200m waarnemingsafstand kan 
beinvloed en geparalyseerd worden?
Het antwoord is: ja!
Dit ,omdat vertrekkende van een uniforme bolvormige 
verdeling van de energieuitstraling rond de UFO , nog
een energiedichtheid van ca. 0,318W/cm2 aanwezig is 
op 200m afstand van de bron. De waarde is van de 
grootteorde die er nodig is om de beinvloeding van de zenuwen die instaan voor de motorische bewegingen
te beinvloeden. De kans op paralysie is dus zeer reëel.

2. Italië:

San Pietro
Waarnemingsafstand :50 tot 100m

Hierbij werd de waarnemer compleet geimmobiliseerd.
Er was duidelijk een impact op de door de wil gecontro-
leerde spieren voor de armen en benen alleen. Adem-
haling,zicht en hartslag werden niet beinvloed.
Op een afstand van 50m tot 100m zijn de energiedichtheden van 1,27mW/cm2 tot 5,09mW/cm2
te verwachten .
De waarden op de plaats van de waarneming werden berekend vertrekkende van 1,6MW met een verzwakking 
met het kwadraat van de afstand en uitgaande van een 
energieverdeling gelijkmatig gespreid vanuit de bron.

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.