^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

Om deze uiteenzetting te kunnen interpreteren is een minimale kennis van geofysica en statistische analysetechnieken gewenst.

Uit een systematische vergelijking van registraties van het in het UAP nabijgelegen meetstation met die van een verder afgelegene, is het mogelijk de invloed van het fenomeen duidelijker te onderscheiden. Het is gebleken dat de afwijkingen ten gevolge van een UAP ook sneller terug te vinden is in de Z componente dan in de twee andere componenten.


Eén en ander werd duidelijker uit de indertijd door Claude Poher uitgevoerde onderzoek van de Franse golf in 1954. 
Dit resultaat werd onlangs bevestigd door een eigen onderzoek en publicatie in het Gesag -Bulletin van December 2003 ," Etude de l'influence de l'activité OVNI sur le champ géomagnétique" , uitgaande van de officiële registraties van de observatoria van Chambon-la-Forêt (Frankrijk)en Fürstenfeldbruck (Duitsland)

Gebaseerd op deze bevindingen werd onlangs een onderzoek gestart naar mogelijke anomaliën in de Belgische opnamen van Dourbes.

Uit een voorafgaand vergelijkende studie van de registraties van deze drie observatoria DOU (België), CLF (Frankrijk) en FUR (Duitsland) is gebleken dat in het geval van een rustige zonne-activiteit de 3 componenten van het veld ,X ,Y en Z gelijkvormig verlopen . Bij de analyse van eventueel optreden anomaliën werd gebruik gemaakt van een zogenaamde correlatietechniek.Deze methode laat cijfermatig toe een uitspraak te doen .Bij totale overeenstemming is de correlatiefactor r =1 en indien er geen enkel verband bestaat is deze r=0. 
Over een reeks willekeurige perioden werd voor de gekozen registraties een factor gevonden die de eenheid zeer dicht benadert. 
Zo is voor een geval Cerfontaine in 1995 een duidelijke uitspraak te formuleren. Tijdens de UAP waarnemingsperiode lag de correlatiefactor r=0,27 terwijl buiten het waarnemingsvenster die r=0,83 was en dit voor de Z componente van het veld. De factoren voor de X componente en de Y componente waren respectievelijk r= 0,97 en r=0,98 ! (Zie verslag : Analyse van een geomagnetische anomalie. > J.De Ceuster).

De voorwaarden om deze methode correct te kunnen toepassen zijn dat er gedurende de waarnemingsperiode geen magnetische storm woedt ; dat de storing gelijktijdig is met de visuele waarneming en dat de afstand naar het gestoorde station niet te groot is.

Voortvloeiend uit dit onderzoek en gezien de bekomen resultaten , lag het voor de hand te starten met eem eigen geomagnetische meetopstelling ter controle van tenminste de Z componente van het geo-veld. De registraties zijn ondertussen gestart vanin Juli 2005 laatstleden en de analyse ervan gebeurt dagelijks . De resultaten worden ook vergeleken met opnamen die on-line ter beschikking zijn op het internet.

Deze onderzoeksmethode kan een bijdrage vormen om het optreden van een aantal visuele meldingen te bevestigen weliswaar alleen mogelijk als het UAP magnetische bijwerkingen vertoont.

De hoofdvoorwaarden voor toepassing zijn samen te vatten als volgt :

1 Synchroniciteit tussen UAP en anomalie
2 Geen magnetische storm
3 Alleen de Z componente vertoont de anomalie
4 De Z componente van de vergelijkings stations zijn niet gestoord
5 De X en Y componenten zijn voor alle stations gelijklopend

 

De vooropgestelde methode laat toe een objectieve uitspraak te doen. Alleen een serieus instrumentaal onderzoek kan dit garanderen ; alleen moet men blijkbaar zeer diep graven om achter de waarheid te komen.

18 April 2005
Jan De Ceuster.

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.