^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Michio Kaku & Ufo's

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

Een oude Chinese overlevering vertelt over een onderzees Drakepaleis dat zich op vijf 5 zes dagreizen per schip van de nabij Sjanghai gelegen stad Soetsjow in de Oostchinese Zee bevond. Dat zeegebied werd angstvallig gemeden om zijn turbulenties en vreemde geluiden, en vooral om een spookachtig rood licht, dat's nachts straalde, helder als de zon.

Zagen de Chinese zeelieden daar misschien iets wat wij in onze tijd een onderzeese basis voor onbekende vliegende objecten zouden noemen? En startten vanuit het genoemde Drakepaleis misschien de zilverige vliegende'draken'die de mythologische held No-Cha in de strijd tegen zijn vijanden ondersteunden?

 

Deze No-Cha moet wel over een rijk arsenaal aan uitzonderlijk doeltreffende wapens hebben beschikt, waarmee hij zijn vijanden dan ook op overtuigende wijze de les wist te lezen. Zo bracht hij zijn rivaal Tsjang-kuei-feng tot zwijgen met behulp van een zogenaamd 'windvuur-rad', achter welke versluierende naam een bijzonder geavanceerd wapen kan zijn schuilgegaan. En met zijn'hemel-en-aarde-armband' kon hij de grond onder al diegenen die hem kwaadgezind waren doen schudden.

lets dergelijks kennen wij van Bep-Kororoti, de uit de ruimte gekomen leermeester uit de mythologie van de Braziliaanse Kayapo-Indianen. Waar deze met zijn wonderwapen'Kop'ook maar op mikte en schoot: alles beefde en sidderde onder de dodelij ke uitwerking ervan. De Chinese mythologie wemelt trouwens van kennelijk ontzag inboezemende wapensystemen, die een vergelijking met die uit de oud-Indiase Veda's en uit de Mahabharata niet hoeven te schuwen, Daar is sprake van'bliksemspiegels'en'donderslagen', van'bolvormig vuur'en van'glinsterende lichtstralen'voor de offensieve oorlogvoering. Maar ook voor de verdediging waren de helden van de oude Chinezen uitnemend toegerust: beschermende 'rookschermen' en 'sluiers van onzichtbaarheid'dekten hun terugtocht als men zich strategisch eens wat verrekend had.

Evenals de goden van de oude Indiers, met hun legendarische vliegende vimana's, zouden de helden van de Chinese overleveringen in staat zijn geweest om vijandelijke objecten over grote afstanden optisch en akoestisch waar te nemen. Het NAVO-wonderwapen Awcs (air-borne warning and control system), een radargesteund luchtbewakingssysteem, zou de moderne pendant van genoemd systeem uit lang vervlogen tijden kunnen zijn.

Vimana's in het oude India, de vliegende slangen van Midden-Amerika, de zilverige vliegende draken in het Middelste Rijk: zijn dat alleen maar verschillende namen voor een en dezelfde harde realiteit? Er moet toch wel iets heel bijzonders met die 'draken' van het oude China aan de hand zijn geweest, en het ontbreekt dan ook met aan pogingen om dit raadsel te verklaren. Mij komt een technologische verklaring van een hele reeks van zulke'mythologisch ingeklede'verhalen nog nict zo onwaarschijnlijk voor. Waren die'draken'wellicht de vliegtoestellen van de goden-astronauten van China?

Boek "De Witte Piramide"
Hartwig Hausdorf

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.