^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Michio Kaku & Ufo's

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

De oude lndianen van Noord- en Zuid-Amerika, die tegenwoordig om hun met de natuur verbonden tradities steeds meer belangstelling krijgen, hebben altijd geweten dat de mens slechts een van de vele intelligente levensvormen in het heelal is. Zij hebben zichzelf nooit uniek gevonden:

 

- De Pawnee- lndianen in het huidige Nebraska (YS) gelo-yen dat de mens door de sterren is geschapen en dat hemelse leermeesters steeds weer naar de aarde zijn afgedaald 'om mannen en vrouwen meer dingen te vert ellen die ze weten moesten'. [II]

- De Ojibway-Indianen in Ontario (Canada) beweren dat ze tot de samenleving van 'hemelmensen' behoren. [12] Deze hemelmensen zijn 'geen engelen, maar lndianen met een veel lichtere huidkleur, gekleed in scharlakenrode tunieken en kappen' .

- De Cherokee-Indianen in het noordwesten van Georgia (YS) kennen een scheppingsmythe die zo begint: 'In den be-ginne woonden alle levensvormen in de hemel... De bewo-ners van de hemelse behuizingen wilden graag weg, omdat hun hemelse behuizingen steeds meer overbevolkt raak-ten...' [13]

 

- De Miccosukee- lndianen in het zuiden van Florida (YS) zeggen het volgende: 'Heellang geleden daalde een lndia-nenstam uit de hemel in het Mikasuki-meer in het noorden van Florida neer. Ze zwommen naar het land en bouwden de stad Mikasuki. Aan deze stad danken de Miccosukee-India-nenhunnaam.' [13]

- De starn van de Salishan-Indianen in Brits Columbia (Ca-nada) vertelt: 'Ooit wilden de mensen een oorlog tegen de hemelmensen beginnen...' [14]

- De lrokezen in de staat New York (YS) kennen de over-levering dat de aarde eens met water bedekt was, dat door monsters werd bevolkt. 'Yer daarboven lag de hemel, be-woond door bovennatuurlijke wezens...' [IS]

 

- De Tootoosh-Indianen aan de Amerikaanse noordwest-kust kennen verscheidene legenden over Thunderhirds ('Oon-dervogels'). Een van hun totempalen voor deze dondervogels is het sY!llbool voor de 'stad der hemelmensen'. [16]

Dit is slechts een greep uit de vele voorbeelden van lndiaanse afstammingsmythen, verhalen die nog altijd worden door-verteld. Op de bescheiden vraag van Ludwig van Beethoven: 'Als ik mijzelf in relatie tot het universum bezie, wat ben ik dan?' past het antwoord: 'Dat zou je aan de lndianen moe-ten vragen.'

 

lk ken het verhaal van de Quiche-Maya-stam uit de Papal Vuh en de ontstaansmythen van de lnka's. lk ben bekend met de religie van de Hopi-Indianen met hun hemelse leer-meesters, de Katchina. Bij mijn jarenlange studie van de overleveringen van oude volkeren ben ik geen enkel geval te-gengekomen waarin de voorouders van deze oude volkeren niet beweerden dat goddelijke of hemelse wezens hun leer-meesters zijn geweest. Alleen wij, betweters uit de twintig-ste eeuw, blijven dit categorisch ontkennen. Want niemand is belangrijker dan wij!

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.