^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Een feit , dat herhaaldelijk vermeld is, in de specifieke Ufo literatuur

Het scenario speelt zich steeds af op een gelijkaardige wijze als vermeld in volgend voorbeeld.

Een typisch en goed onderzocht geval is het Bellwood  (Pensylvania) Ufo car lift case  door Stan Gordon , Mufon State Director.

Bellwood car lift case op Route 220 Bij Bellwood afrit

Tijdstip van gebeuren: 15 October 1983

Een zilverkleurige ,schotelvormige Ufo  met geschatte diameter van 7,5m overvliegt de wagen van Mrs Burk van rechts naar links op een geschatte hoogte van ongeveer 10m .  Tijdens het overvliegen wordt de rechterkant van de wagen omhooggetild tot 2 maal toe over een hoogte van 60cm tot 90 cm gedurende 3 à 4 seconden .

Tijdens dit gebeuren knipperen de koplichten van de wagen heftig

Opstarten was slechts mogelijk nadat de Ufo verdwenen was.

Tijdens het incident liepen nog andere ufomeldingen binnen uit de zelfde regio.

Na-effecten:

Doordat de wagen hard terugviel op de grond ,liep Mrs Burk verscheidene verwondingen op aan de rechterarm en aan de nek.

Ze hield er dagenlange hoofdpijn aan over alsmede roodverkleurende  vlekken op de huid . Ze was hypernerveus en kreeg regelmatig zwarte vlekken voor de ogen Al met al de typische naverschijnselen bij een nabije Ufo-waarneming Slotfaze:

Mrs Buck wordt een tijd na het gebeuren bezocht door vreemddoende individuen die zonder enige  uitleg  te geven haar auto begonnen te onderzoeken; op haar vraag of ze misschien behulpzaam kon zijn, kreeg ze de melding * ga gerust binnen , we hebben geen hulp nodig° in een gebroken Engels.

Nog een hele tijd na deze bezoeken , hielden de abnormaliteiten in haar e-mail en telefoonverkeer eerst op.

Het bezoek van vreemddoende personen na een zeer nabije waarneming, waar ook sporen werden nagelaten, is een gekend gegeven in het Ufo-gebeuren.

Een tweede en ook goed onderzocht voorbeeld van levitatie van een wagen is gekend als het Knowles Ufo Enounter 40Km ten oosten van Mundrabilla in Australië

Het geval Knowles is uitvoerig  behandeld in de media op Kanaal 7 en in de kranten zoals * The Advertiser*.

Inschatting van de levitatiekrachten optredende bij nabije Ufo aanwezigheid

Eerst en vooral de optredende levitatie kan niet verklaard worden met de klassieke wetten van Newton. Het gaat hier duidelijk over een kunstmatig opgewekte

krachtwerking . De aantrekkingskracht tussen een Ufo van 30 ton en een personenwagen van 2 ton geeft bij toepassing van de gravitatiewet van Newton uitsluitend betrokken op massa en afstand is quasi onmeetbaar.

Deze kracht is immers gegeven als    F(N)= G x (Massa ufo X massa auto)/r^2

 met  F in Newton , G gravitatieconstante = 6,67 . 10^-11 Nm^2:Kg^2

 Massa Ufo =30 ton en m massa auto =2 ton

Uitgewerkt geeft dit voor een afstand van 5 m    : 0,00016 N  of  16µN

De aantrekkingskracht van de aarde is wel van belang omwille van zijn zeer grote massa=  5,9 .10^24 Kg en met een afstand gelijk aan de aardstraal r(a) = 6,37 . 10^6

op het aardoppervlak al vlug:

F(N)= G x (M aarde x m auto)/ r^2 = 19396 N

Dit is de kracht waarmee de aarde de auto van 2000kg op de aardoppervlakte houdt

Voor een zwevende UFO van 30 ton op 5m geldt volgens de gelijkaardige formule de aantrekkende kracht :

F(N) = G x (M aarde x m UFO)/r^2 = 290951 N

De afstandsvergroting met slechts 5 m op een afstand van de aardstraal van 6,37.10^6 m is te verwaarlozen . De afstand voor de berekening van de kracht wordt daarom op die van de aardstraal alleen genomen zonder enige invloed te tonen op de werkende kracht.

 Het is dus duidelijk om 30 ton zwevende te houden een tegenwerkende kracht voor de aardgravitatie van minstens 290KiloNewton vereist is .Indien de UFO nu nog een auto van 2 ton moet doen loskomen van het aardoppervlak dan zal deze nog eens 19396 N bij moeten produceren omgerekend naar een 5m hoger daarvoor, benodigde kracht te weten :

19396 x 5^2 = 484900 N

De totale kracht geproduceerd door de UFO op 5 m boven de auto bestaat dus uit 2 delen :  de kracht om zelf te zweven 290951N plus deze nodig om de auto van 2 ton los te maken van het aardoppervlak 484900 N op 5m van de auto, dus in totaal :484900+ 290951 = 785851 N

Als de auto dan nog eens een 90 cm boven de grond dient te zweven al is het gedurende ettelijke seconden dan is een nog grotere totaalkracht nodig

Wil men een idee hebben van het te leveren vermogen dan dient men deze waarden te vermenigvuldigen met de afstand waarover deze kracht werkt als tevens gedurende de tijdsduur ervan

Vermogen (W)= Joule / sec of  Newton;m/sec

Dit wordt voor de volledige tijdsduur van de levitatie naar 0,9m gedurende de 3 seconden een waarde van

P Vermogen in W = 484900Nx 0,9mx 3sec= 1309230w of 1, 3 millioen Watt

Deze  vermogenwaarde  van 1 millioen Watt duikt nog elders op in de UFO literatuur.

(Dr Bruce S. Maccabee  The Gulf Breeze Sightings).

                                                                                                                    

BUFON Dir. UfoScience Research

J.De Ceuster

                                                                       

Belgian UFO-Monument

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.