^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Bepaling van de gevoeligheid van de massa-veeropstelling als detectiemogelijkheid voor Ufo fenomenen

De stuwkracht die een Ufo van 30 Ton ( gegevens uit het expertise onderzoek van de ufowaarneming door Marius De Wilde in Quarouble (Valenciennes –France) moet leveren om te kunnen zweven tegen de aantrekkingskracht van de aarde in wordt gegeven door de betrekking

F(Newton)= Massa(Kg) . g (m/sec^2) =30000 x 9,81 = 294300 Newton

Uitgaande van deze waarde en stellende dat de gravimeter nog een meetbaar signaal geeft bij een verplaatsing van 0,1 voor de meetmassa , zou dit betekenen dat de hoogte waarop de UFO nog zou gedetecteerd worden gegeven is :

Dx= rek van de veer bij g=9,81 m/sec^2  is 12,3mm dit wil zeggen voor

                                   

1mm is dit 9,81/12,3 = 0,794 N of voor 0,1mm wordt dit 0,0974N

Rekening houdend met de kwadratische verzwakking in functie van de afstand komt dit op een afstand van

r^2 = 294300N/0,0974N   of r= 1925m

We kunnen dus concluderen dat een UFO boven het meetstation tot een hoogte van 2000m goed te detecteren valt met een veer-massa gravimeter met veerkonstante van 793N/m en een meetmassa van 650 gram.  Deze opstelling geeft responsies met een resonantie frequentie tot ca 14 Hz.  Deze bandbreedte van de meetopstelling is ruim voldoende om het impulsvormig gedrag van UFOs waar te nemen .( zie onderzoek van Ray Stanford waar frequenties van 6Hz tot 12 Hz gemeten werden in de frequentie analyse van het gravitatiesignaal)

Een passerende Ufo op  930m hoogte , zoals dit het geval was tijdens de waarneming in Sint Katelijne Waver in 2008, zou met de bestaande opstelling een afwijking van de meetmassa veroorzaakt hebben van ca 4,2 mm.

J.De Ceuster

Dir. Ufoscience Research

Belgian UFO-Monument

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.