^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

In de geschiedenis van de ufologie wordt men geconfronteerd met vragen naar de tijd in de zin van ¨wat is uw tijdscyclus ¨ , ¨in welke tijd zijn we¨en de belofte ¨we komen terug in tijd¨.  Deze vragen worden gesteld door de ons benaderende entiteiten en duiden erop dat ze de tijd anders dan wij beleven. De contacten zijn meestal van korte duur en geven de indruk dat ze geobsedeerd zijn door het begrip ¨tijd¨. Ze hebben blijkbaar problemen zich aan te passen aan ons tijdsgebeuren. Vermoedelijk gaat het om tijdsreizigers die zich proberen aan te passen aan ons tijds-ruimte continuüm. Om zulke reis te ondernemen is het absoluut noodzakelijk exact te kunnen bepalen naar welke tijdsperiode men terug wil en de plaats te kennen waar de trip zal eindigen.

Manipulatie van de tijd opent ook de deur naar reizen in de ruimte. Albert Einstein heeft theoretisch aangetoond dat ruimte en tijd één geheel vormen en als men tijd manipuleert dit ook invloed heeft op de ruimte. Terugkeer naar hun eigen thuisbasis in de toekomst moet gebeuren in een tijdsvenster waarin dit mogelijk is . Het is dus logisch dat men het tijdsverloop hiervoor nauwkeurig moet kennen met zijn impact op de terugkeercoördinaten.

Een ander element van zeer groot belang is belangrijk: deze heeft rechtstreeks impact op het verloop van de tijd , gekend als tijdsdilatie. Dit  effect is aanwezig  en aantoonbaar door het ¨slow motion¨gedrag van de chrononauten door een waarnemer buiten de invloedsfeer van de Ufo. Tijdsdilatie is des te groter naarmate gravitatie sterker is . (algemene relativiteitstheorie van Einstein).

Deze sterke gravitatievelden zijn waargenomen bij nabije ontmoetingen in de nabijheid van Ufo´s : zeer traag beginnen draaien van pompen zo men de indruk had van stilstand , spraakvervormingseffecten  zodat er in ons tijdsverloop serieuze slow-motion effecten optreden.

Ook uit de ontvoeringsverhalen zijn tijdsvertragingen van klokken en slowmotion bekend en  door de slachtoffers gemeld.

Uit dit alles bij mekaar genomen kan men zich stilaan een idee gaan vormen wat er zo allemaal al gebeurd .Al deze gemelde effecten kunnen perfect verklaard worden met de ons tot nu toe bekende fysische wetten  en in het bijzonder met de algemene relativiteitstheorie van A. Einstein. Deze toont aan  dat het theoretisch mogelijk is aan tijdreizen te doen.

De invloed van gravitatie is duidelijk aangetoond op zowel het tijdsgebeuren als op de coördinaten van het ruimtegebeuren in ons tijdsruimte continuüm. Het komt er op aan middelen te creëren om hiervan gebruik te maken.

Alle Ufo waarnemingen van het type ¨contact¨ wijzen in de richting dat er een intelligentie aan het werk is die in staat is tijd ( dus ook ruimte) te manipuleren en die probeert hun tijdscyclus aan te passen aan de onze met de bedoeling te communiceren. Het tijdsbegrip zoals we dit ondergaan is hen blijkbaar niet zo goed gekend . Wij zitten voor hen vast in de tijd  die in één richting verloopt. Het tijdsbegrip dat we blijkbaar zelf creëren

Wubbo Ockels , een Nederlands astronaut  ( Space Shuttle Challanger 1985) bespreekt hierover in een merkwaardige voordracht voor TEDx in Amsterdam (2011)  het tijdsbegrip bij de mens en komt tot de verrassende vaststelling dat we tijd zelf scheppen in ons hersenen. In zijn voordracht ¨zijn we cosmisch of aards¨ verdedigt hij zijn hypothese op een merkwaardige manier als zijnde¨Tijd is een creatie van Leven in samenspel met Graviteit¨ Het is onze tijd gecreëerd  door ons leven in overeenstemming met onze gravitatie. Hieruit blijkt dat gravitatie wel degelijk bepalend is voor ons tijdsverloop en dat het tijdsbegrip alleen bestaat voor levende materie.

Communicatie kan lukken met andere intelligentiën  chrononauten als we er in slagen nieuwe technologiën te ontwikkelen die tijdsmanipulatie toelaten .Tot nu toe zijn me slechts een 2-tal  technisch realiseerbare technologiën bekend die dit toelaten voor reizen naar het verleden en naar de toekomst te weten :

Time Warping Fields  gepromoot door Dr David Anderson en Circulating Light Beams gepromoot door Dr Ron L Mallett

De overige tot nu gekende mogelijkheden laten alleen toe naar het verleden te reizen en ook terug.

Referenties: Wubbo Ockels : voordracht TEDx Amsterdam 2011

Time control: Dr David Lewis Anderson van Anderson Institute

Visitor from time: the secret of ufo´s  Marc Davenport

                                                                                                           

 J.De Ceuster

Belgian UFO-Monument

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.