^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Vrije vertaling van een voordracht in het kader van TEDx Amsterdam gehouden door de Nederlandse Professor Dr Wubbo Ockels

Titel : are we cosmic or are we earthlike :zijn we cosmisch of zijn we aards!

Hypothese: tijd is een creatie van leven in samenspel met graviteit

                      Ik leef dus de tijd loopt verder

We kunnen zelfs beweren:  onze tijd wordt gecreëerd door ons leven in overeenstemming met onze graviteit dit wil ook betekenen dat in een systeem met verschillende graviteit verschillend leven een verschillend tijdsbegrip creëert.  Dit leidt ook tot verschillende perceptie van de cosmos.

We zien de cosmos alleen vanuit ons tijdsbegrip en daardoor slechts een gedeelte van deze cosmos. We zien een fractie ervan en het andere deel niet (duistere materie?).

We leven in een soort chronocentrisme en bekijken alles enkel vanuit onze eigen tijdsperceptie. We zijn opgegroeid in deze aardse levensomgeving en voor ons brein is het mogelijk het begrip tijd te creëren : een tijd in samenhang met onze aardse graviteit . Dat onze hersenen het begrip tijd maken is best aan te tonen met volgend verhaal :  in ons brein komt informatie binnen langs bvb. 2 wegen namelijk de ogen en voor graviteit de otholith, het  evenwichtsorgaan achter de oren. Acceleratie ( in m/sec/sec) wordt gedetecteerd door het otholith terwijl  informatie via de ogen wordt doorgegeven over beweging (m/sec) . Het centraal zenuwstelsel moet nu uit die 2 verschillende informaties iets zinnigs  maken en kan dit doen door het begrip tijd (sec) te creëren. Alleen het begrip tijd is voor beide binnenkomende signalen aanneembaar . Het conflict tussen m/sec/sec en m/sec is daarmee opgelost.

Het is dus onze tijd in onze graviteit in ons leven!

Onze hersenen beschikken dus over een uniek programma , dat echter niet feilloos werkt. Kijkend naar de horizon naar een gebouw  geeft de indruk dat dit groter wordt naarmate men het dichterbij nadert al weet men dat de afmetingen van het gebouwd zich niet wijzigen. Het gevaar bestaat dat ditzelfde programma ons kan bedriegen.

Een meting van de lichtsnelheid wordt waargenomen als constant ,hoe men de metingen ook uitvoert en dit is ook zo zelfs al bewegen we ons met grote snelheid . De reden is dat , cosmisch gezien de afstand vastligt , maar dat we deze meting uitvoeren in ons tijdsverloop of we nu in stilstand of in beweging zijn : op het eerste gezicht onzinnig maar wel degelijk theoretisch aangetoond .

We proberen alles te meten in onze tijd!

De lichtsnelheid is constant omwille van onszelf: we reizen als het ware met de lichtsnelheid.

Dit kan ook een serieuze ontgoocheling opleveren voor onze astronomen en verklaart wellicht ook waarom zoveel duistere massa wordt waargenomen in het heelal. De constante lichtsnelheid zoals wij die kennen uit ons chronocentrisch gedrag kan wel eens een andere waarde hebben voor niet-chronocentrische entiteiten (tijdsreizigers?).

Destijds is onze beschaving, met succes, maar met vallen en opstaan afgeraakt van de idee dat het centrum van het heelal achtereenvolgens onze aarde (geocentrisme) ,de zon (heliocentrisme ) en nu onze tijd (chronocentrisme) zou zijn. Het doorbreken hiervan zou weleens een breder zicht kunnen verschaffen van het ons omringend universum waardoor het mogelijk wordt het voor ons tot nu toe onzichtbare overgrote gedeelte waar te nemen en op die manier signalen te kunnen ontvangen van een voor ons verborgen gebleven intelligent leven.

Mijn eigen reactie is: onwillekeurig doet dit me denken aan vragen ¨wat is uw tijdscyclus ¨ uit  ufologisch onderzoek.

Referentie:  Voordracht Prof Wubbo Ockels tijdens TEDx Amsterdam gehouden op 20 September 2011.

                      58th International Astronautical Congress India September 2007

                                                                               J.De.Ceuster

Belgian UFO-Monument

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.