^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Bepaling van de grootte van het magnetisch veld uit polarisatiemetingen

Licht is een Electromagnetische Straling waarbij de trillingen loodrecht staan op de Voortplantingsrichting. Over een bepaald tijdsverloop genomen treden deze trillengen zowat gemiddeld evenveel op in alle richtingen.Bij reflectie of doorgang door sommige stoffen gebeurt het dat er een bepaalde voorkeurrichting ontstaat: men spreekt dan van polarizatie.

Een van de gekende polarizatie effecten treden op als het licht doorheen een magnetisch veld zich voortplant : de polarizatie die dan optreedt is gekend als het Faraday-effect. De grootte van de draaiingshoek van deze polarizatie is afhankelijk van de zogenaamde Verdetconstante van het milieu , van de sterkte van het magnetisch veld en van de afstand door het licht afgelegd doorheen dit magnetische veld.

Het medium bij een atmosferische waarneming is de lucht. Deze bestaat ,zoals we weten uit twee hoofdonderdelen namelijk stikstof (ong 78%) en zuurstof ( ong 21%).

Een draaiing van 90 graden , 90 +180 graden en 90 + 360 graden geven aanleiding tot respectievelijk 1 ,2 en 3 donkere zones in de fringes opgemeten met een analysator. Deze kan zijn een van de glazen van een zonnebril met polaroid glazen.

Dankzij de waarneming en degelijke rapportering van de chemicus Wells Allen Webb op 5 Mei 1953  beschikken we over de nodige gegevens. De waarnemer bemerkt 3 donkere concentrische ringen wanneer hij in de richting van het fenomeen keek.

Om zeker te zijn van wat hij zag nam hij zij bril verschillende malen op en af. Telkens hij deze weer opzette kwamen de polarizatieringen terug.

Met deze gegevens kan men nu de grootte van het magnetisch veld rond het fenomeen berekenen. Voor het verschijnsel geldt nu de volgende formule:

Hoekverdraaiing in graden = Verdet constante x Magnetische veldsterkte  x doorlopen traject van het licht.

Verdet constante voor stikstof bij lambda = 4000 Angstr. = 13 microminuten per Oerstedt x cm

Voor een lengte van 20m, 3 donkere ringen = 450 graden en Verdet = 13 microminuten vinden we:

Veldsterkte H=  450 x60 x1000000/ 13 x 2000 = 1038461 Oerstedt

In modernere eenheden  = 100 Tesla !

Het is exact deze waarde die aangenomen wordt als bronwaarde voor verdere berekeningen van het magnetisch veld in functie van de afstand naar het meetpunt. Deze meetmethode is juist de zelfde die in de astronomie gebruikt wordt ter bepaling van magnetische bronnen in de ruimte.

Referenties:         .Waarneming van Webb ; Harder 1968  p116-119

                        .Data Verdet constanten : Ingersoll/Liebenberg  J.Opt.Soc.Am  vol 44 nr 7 p566-571

                       .Spektrum physikalischer Wechselwirkungen unbekannter Flugobjekte A.Schneider MUFON-CES

J. De Ceuster

Belgian UFO-Monument

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.