^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Bedenkingen bij het onderzoek van prof. De Aquino.

 

Het equivalentie-principe afgeleid uit Einstein’s algemene relativiteitstheorie is geldig voor beide aspecten van massa voor een lichaam namelijk het gravitationele en het inertiele.

Berekeningen tonen aan dat beide gecorreleerd zijn door middel van een a-dimenionele electromagnetische  factor die alleen gelijk is aan 1 bij afwezigheid van straling. In de formule voor deze a-dimensionele EM factor komt de instralings-energiegrootte voor samen met de EM karakteristieken permeabiliteit, en diëlectrische constante,geleidbaarheidscoëfficiënt.

Deze laatsten slaan niet op het bestraalde partikel maar wel op het omringend medium waarin de invallende straling zich voortplant. Voor een atoom binnen een lichaam waarin de straling zich voortplant gelden de waarden voor die van het lichaam.

In een experiment is aangetoond dat zeer laagfrequente energie-instraling terdege effect heeft op de gravitationele massa van een lichaam . Er is een direct verband tussen de hoeveelheid geabsorbeerde energie en deze gravitationele massa zonder effect te hebben op het inertiële aspect.

Een en ander duidt erop dat in specifieke electromagnetische instraling deze a-dimen-sionele factor kan verminderd nulgelijkgesteld en zelfs van teken kan omgekeerd worden.

Een partikel met nulwaarde voor de gravitationele massa is niet onderworpen aan relativistische effecten ;onder die omstandigheden zal zijn gravitationele massa niet toenemen. Dit impliceert dat een partikel met nul gravitationele massa de lichtsnelheid kan bereiken en zelfs overschrijden. Het rendement is duidelijk een functie van van de absorptie –eigenschappen van het aanwezige gebruikte materiaal. De extralaagfrequente energie-absorptie speelt zich af op moleculair en/of atomair vlak.

De volledige beschrijving en resultaten van de experimenten zijn te vinden op de website van Fran De Aquino Departement Physica van de Maranhao Staatsuniversiteit, Brazilë. De experimenten werden uitgevoerd op 27 Januari 2000 De conclusie is: er bestaat een duidelijk verband tussen beide aspecten ,gravitationeel en inertieel, van het begrip massa. De gravitationele massa kan verminderd, volledig opgeheven en zelfs van teken veranderd worden. 

Referentie: Possibility of Control of Gravitational Mass by means of Extra-Low Frequencies Radiation.

           

Website van De Aquino :  www.elo.com.br/~deaquino

Bespreking: Bekijken we deze gegevens ten overstaan van het paradox : diepe bodemindrukking van een gelande UFO ,die zou wijzen op een massa van verschillende tientallen ton en de schijnbare massaloosheid van die zelfde UFO tijdens zijn acrobatische vluchtpatronen. Indien nu het princiepe met ELF instraling van toepassing zou zijn, is de verklaring ervan niet zo fictief meer.

Als men eenvoudigweg aanneemt dat het hogervernoemde massabeinvloedingsmechanisme bij de gelande UFO uitgeschakeld is dan heeft deze zijn volle gewicht en zijn de indrukken uiteraard diep. Inschakeling van het systeem bij vertrek zou de snelle acceleratie verklaren. Bijkomend wil dit ook betekenen dat het propulsiesysteem voor het opstijgen niet meer die onnoemelijk hoge energiehoeveelheid zou nodig hebben.

J.De Ceuster

Belgian UFO-Monument

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.