^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Michio Kaku & Ufo's

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

In een aantal grotten in dat gebied ontdekten de archeologen uit het team van professor Tsj'i Poe-Téi tijdens de expeditie van 1937-38 netjes geordende rijen graven. In die graven trof men een groot aantal skeletten aan waarvan de gemiddelde lengte, I meter 30, ver beneden die van de meeste rassen en volksgroepen op deze planeet ligt. Alleen de pygmeeen in de regenwouden van Centraal-Afrika hebben een vergelijkbare lichaamslengte.

 

De anatomie van de onbekende wezens kan het best als volgt omschreven worden: een zeer fréle lichaamsbouw met smalle schouders en dunne ledematen, die in sommige bronnen4 als zwak en rachitisch werd beschreven; maar het lij kt juister om deze lichaamsbouw te vergelijken met het buitengewoon lichte maar,tevens ongemeen sterke beendergestel van vogels of vliegende zoogdieren. De schedels van de onbekende wezens bleken buitenproportioneel groot, en maakten op de frele en kleine lichamen een wanstaltige indruk alsof ze uit een andere wereld afkomstig waren. Net als de talrijke schepselen die in onze tijd voor de vele ontvoeringen (abductions) verantwoordelijk worden geacht.Zeer oude sagen en legenden uit dit deel van China gewagen van kleine, magere gele wezens die uit de wolken kwamen en om hun lelijke uiterlijk en volkomen andere geaardheid door leden van de oorspronkelijke bevolking van die streken meedogenloos aangevallen en afgeslacht werden. Zelfs in onze tijd nog zijn de grotten en holen in die bergstreek voor de zeer bijgelovige en wantrouwige bevolking met taboes beladen. Dat is ook de reden waarom de relicten tot hun ontd.ekking eind jaren dertig ongeschonden bleven en niet in de handen van grafrovers vielen. De antropologen rekenen de skeletvondsten tot de Dropa's en de Khams, twee bergstammen uit het Baja-Kara-Oela-gebied, met lichamelijke kenmerken als hierboven beschreven. Ze onttrekken zich echter aan elke nadere etnologische classificering. De ouderdom van de skeletten werd op ongeveer 12.000 jaar geschat.

Stenen schijven

Maar pas echt sensationcel bleken de 716 stenen schijven die de in de grotten bijgezette doden als grafgiften waren meegegeven. Deze enigszins op oude grammofoonplaten lijkende schijven van ongeveer een centimeter dik en met een diameter van tot 30 centimeter zijn in het midden van een rond vingerdik gat voorzien. Ook groeven ontbreken met. Maar in tegenstelling tot onze grammofoonplaten leiden hier de groeven, van het centrale gat uitgaande, als een dubbelspiraal naar de rand van de schijf. En de tussen de dubbele groeven gegraveerde tekens vormen het meest merkwaardige schrift dat ooit ontdekt werd. Deze graveringen bezorgden de Chinese archeologen meer dan twintig jaar moeizaam werk en veel hoofdbrekens. Pas in 1962 slaagde een groep van vijf geleerden van het Pekingse Instituut voor Prehistorisch Onderzoek er onder leiding van prof. Tsoem Oem-Noei in om althans enkele fragmenten van de inscripties op een klein aantal schijven te ontcijferen. De groeven-hierogliefen verhalen over de lotgevallen van gestrande ruimtevaarders, die zich afspeelden in een tijd waarin vanuit het standpunt van onze klassieke geschiedschrijving onmogelijk bemande ruimtevaart kan hebben bestaan. Volgens die kroniekschrijvers, die hun mededelingen wellicht voor een nageslacht op de stenen schijven hadden achtergelaten, was een groep van hun volk omgerekend twaalfduizend jaar geleden op de derde planeet van dit zonnestelsel terecht gekomen. Helaas waren hun ruimteschepen bij de landing in het ruwe berggebied ernstig beschadigd geraakt. Reparatie of de bouw van nieuwe ruimtevaartuigen werd door gebrek aan materialen en de vereiste infrastructuur onmogelijk gemaakt. Gestrand in een voor hen volslagen vreemde wereld, waren ze gedwongen zich te vestigen in het gebied dat nu Bajan-Kara-Oela heet. Als men aan de eerder genoemde legenden uit dit gebied geloof mag hechten, werd bovendien hun leven bedreigd door aanvallen van vijandig gezinde stammen uit de omgeving.

Twee informatiesystemen op de schijven?

De geanalyseerde bijmengsels, behalve kobalt ook aluminium en silicium, zouden in de groeven een soort magnetisch spoor kunnen vormen, vergelijkbaar met onze geluidstapes. Er is dan ook gespeculeerd dat deze schijven twee soorten inscripties bevatten: naast de al genoemde schrifttekens, waarvan tot nog toe een klein deel globaal ontcijferd kon worden, zou in de metaalhoudende groeven nog een tweede informatiesysteem kunnen zijn ingebed. Een magnetische inscriptie, die nog altij d op ontdekking wacht? Deze tweede, meer subtiele soort van informatieoverdracht zou ten doel gehad kunnen hebben om na lange tijden, als de mensheid intellectueel en technisch voldoende ver ontwikkeld zou zijn, ons hun fantastische verleden onder ogen te brengen. Of om leden van hun eigen ras, die ooit naar de gestranden op zoek zouden gaan, verslag van hun lotgevallen te doen. Misschien kan een andere in Moskou ontdekte eigenschap van de stenen schijven ons een aanwijzing geven. De geleerden daar viel namelijk op dat de schijven, toen ze op een oscillograaf werden aangesloten, in een ongemeen hoog ritme vibreerden, alsof ze een sterk elektrisch potentiaal bevatten, danwel alsof ze ooit aan een enorm hoge veldsterkte blootgesteld zijn geweest. Deze ronde schijven, waarvan de ouderdom zoals gezegd op minstens 12.000 jaar wordt geschat, zijn en blijven vooralsnog een uitdaging voor de wetenschap.De vindplaats van de stenen schijven heeft overigens nog meer raadselen in petto. Want in enkele grotten in het Bajan-Kara-Oela-gebergte zijn merkwaardige wandtekeningen ontdekt. Daarin zijn uitbeeldingen van onze zon, de maan, enkele sterren en onze aarde door lijnen uit erwtgrote punten met elkaar verbonden.Een weergave misschien van de weg, die voor een groep vreemde astronauten een weg zonder retour werd? Die eindigde met de onvrijwillige noodlanding van deze wezens in het ontoegankelijke en onherbergzame gebied, zoals de schijven meedelen, en het tragische lot om door de oorspronkelijke bewoners van het leven te worden beroofd?

Boek "De Witte Piramide"
Hartwig Hausdorf

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.