^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Michio Kaku & Ufo's

Ufo.be support by ....

Partners & Weblinks 

In de genoemde Schacht van Khara-Khota zijn naar verluidt in groten getale vreemde sikkelvormige glazen structuren gevonden, die thans in het bezit zijn van een aantal families aan de zuidelijke rand van de Gobi-woestijn. Intussen zouden er meer dan tienduizend van geborgen zijn,en in de diepe Schacht bevinden zich er waarschijnlijk nog veel meer.Omdat noch voor hun herkomst noch voor de techniek waarmee ze gemaakt zijn een bevredigende verklaring kon worden gevonden, werd het bestaan ervan tot dusver doodgezwegen. Wat is er zo bizar aan deze glazen sikkels dat ze zelfs de fantastische hemelse nalatenschappen van Bajan-Kara-Oela naar de kroon steken?

 

Volgens verhalen die voor het eerste medio jaren tachtig de ronde gingen doen, zijn in die glazen beelden opgesloten die men echter niet kan zien als de glazen stil liggen. Gooit men evenwel zo'n glazen sikkel net als een boemerang de lucht in, dan worden tijdens de vlucht ongelofelijke taferelen zichtbaar. Men ziet dan bijvoorbeeld een soort raket aan een parachute alsmede een figuur met een peervormig hoofd. Nog geen mens weet een minnig antwoord te geven op de vraag hoe die beelden in de weggeworpen sikkels eigenlijk ontstaan. Evenmin als men kan verklaren hoe die beelden in de glazen voorwerpen zijn opgeslagen. IS dit gebeurd met gebruikmaking van een onbekend materiaal en een voor ons voorlopig onverklaarbare lichtstraal- techniek?

Boek "De Witte Piramide" Hartwig Hausdorf

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.